Hjälp mig att hitta ett hem/ Help me find a home

Hjälp mig att hitta ett hem/ Help me find a home

(Först och främst vill jag bara säga att ni är helt underbara! Efter gårdagens inlägg fick jag mycket positiv respons. Jag säger det igen, ni är helt underbara! Massa kärlek till er!)

Efter 1,5 års flängande från ena sidan på jordklotet till den andra så känner jag att jag behöver en fast punkt. Jag, Karin och Wesley har som bas Stockholm och det är där vi har som utgångs punkt när vi reser till de olika turneringarna i världen.

Jag har min underbara syster som jag får bo (i Stockholm) hos när jag är hemma i Sverige. Jag är otroligt tacksam att jag får bo där och jag blir alltid välkommen med ett stort varmt hjärta varje gång. Det har blivit mitt andra hem om inte första…

Även om man känner sig mer än välkommen hos henne så behöver man, jag, ensam tid. Komma hem till sin lägenhet där man kan göra precis vad man vill, ni vet det som ingen annan vet om när ingen ser (inte diska efter sig direkt eller städa, kläder som hänger överallt osv..ni känner säkert igen er)… Jag brukar kalla det en trygghet att komma hem till.

Därför ber jag om hjälp från er läsare, fans, familjer, vänner, företag att hitta ett hem till mig i Stockholm. Jag har försökt att hitta en lägenhet men det är verkligen svårt om man inte har de rätta kontakterna.

Det jag har att erbjuda är min lägenhet i Göteborg. Ett lånbyte eller ett byte spelar ingen roll för tillfället. Alla förslag mottags med stor tacksamhet. Är det så att ni känner någon vän, familjemedlem, sprid detta inlägg någon kanske fastnar för mig som en ny inneboende…så hör gärna av er till mig. Jag har testat nästan alla hemsidor och blivit medlem i alla möjliga bostadsköer osv men har ni några förslag så säger jag samma sak där, alla förslag mottags med stor tacksamhet!

Maila mig på:

nina.grawender@gmail.com

 

Här har ni min lägenhet; bilder plus fakta om den:
(Ursäkta för dålig bild kvalité)

Adress: Markmyntsgatan 4, 414 80 Göteborg
Yta: 30 kvm
Kostnad: 3193kr
Våning: 3 av 4
Hiss: Ja
Balkong: Ja, stor med eftermiddagssol.
Badrum: Stort badrum, nyrenoverat med dusch.
Förråd: 2 stycken, en på vinden och en i källaren.
Internet: Fiber

Tack för att ni tar tiden att hjälpa mig!

 

English version

( First of all , let me just say that you are absolutely gorgeous! Following yesterday’s post , I received a very positive response . , I say it again, you are absolutely gorgeous! A lot of love for you! )

After 1.5 years of traveling from one side of the globe to the other  I feel I need a home. I , Karen and Wesley have the base in Stockholm and this is where we have as a starting point when we travel to different tournaments in the world .

I have my wonderful sister that I get to stay ( in Stockholm )  when I’m home in Sweden . I am incredibly grateful that I get to stay there and I been always welcomed with a big warm heart every time. It has become my second home if not the first …

Even if I feel more than welcome at her place, you need some alone time . Getting back to your apartment where you can do whatever you want, you know that no one else knows about when no one is looking ( not washing up after eating or  clothes hanging everywhere , etc. .. you probably recognize yourself ) … I usually call it a comfort zone to come home to.

So I ask for help from your readers , fans , families , friends, businesses, find me a home in Stockholm . I’ve been trying to find an apartment for a long time but it is really difficult if you do not have the right connections.

What I have to offer is my apartment in Gothenburg. A loan or exchange does not matter at the moment. All proposals are being received with much gratitude . Is it that you know a friend, family member , spread this post… so please mail to me. I have tried almost all websites and become a member in all possible waiting lists , etc. but do you have any suggestions , I say the same thing again, all proposals are being received with much gratitude !

Email me at :

nina.grawender@gmail.com

 

Here you have my apartment ; pictures plus facts about it :

Address: Markmyntsgatan 4 , 414 80 Göteborg
Area: 30 sq.m.
Cost : 3193kr
Floor: 3 out of 4
Elevator: Yes
Balcony: Yes , big with afternoon sun .
Bathrooms: Large bathroom , newly renovated with a shower.
Storage: 2 pieces, one in the attic and one in the basement .
Internet: Fiber

IMG_2572 IMG_2571 IMG_2564 IMG_2563 IMG_2562

 

Leave a reply